ติดต่อแจ้งซ่อม ศูนย์บริการซ่อมนอกสถานที่

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลโปรแกรม ZomComPro ไปยัง Server

เปิดอ่าน 4,776 views

การเชื่อมต่อฐานข้อมูล กรณีใช้งานโปรแกรมหลายๆ เครื่องพร้อมๆ กัน ในระบบ Network มีวิธีการดังนี้
1. ฝั่งเครื่อง Server ให้ทำการ Share โฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม จากกรณีตัวอย่าง ได้ทำการแชร์โฟลเดอร์ ZomComPro ดังนี้
(1) คลิกขวาที่โฟลเดอร์ ZomComPro (จากตัวอย่างได้ทำการติดตั้งโปรแกรมไว้ที่ D:/ZomComPro)
(2) เลือกเมนู Properties

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-1-2

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-1-2

(3) เลือกแท็บ Sharing
(4) คลิก Share….
(5) เลือก Everyone
(6) คลิก Add
(7) เลือก Read/Write
(8) คลิก Share

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-3-4-5-6-7-8

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-3-4-5-6-7-8

(9) เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก Done

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-9

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-9

เป็นอันเสร็จขั้นตอนการตั้งเครื่องที่เครื่อง Server
2. ขั้นตอนต่อไป เป็นการตั้งค่าที่เครื่อง Client
(1) คลิกขวาที่ Computer
(2) คลิก Map network drive…

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-1-2

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-1-2

(3) เลือก Driver ที่ต้องการ (จากตัวอย่างเลือกเป็นไดรฟ์ Z:)
(4) คลิก Browse….
(5) เลือกเครื่อง Server
(6) เลือกโฟลเดอร์ ZomComPro ที่ติดตั้งโปรแกรม
(7) คลิก OK

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-3-4-5-6-7

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-3-4-5-6-7

(8) เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก Finish

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-8

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-8

จากนั้น เข้าไปยังไดรฟ์ที่ทำการ Map เอาไว้ ในตัวอย่างเป็น Z:
(9) คลิกขวาที่ไฟล์ ZomComPro.exe
(10) เลือก Send to
(11) เลือก Desktop (create shortcut) เพื่อสร้างไอคอนเรียกใช้งานโปรแกรมจากหน้าเดสก์ท็อป

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-9-10-11

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-9-10-11

(12) ดับเบิ้ลคลิก ZomComPro
(13) คลิก OK เพื่อทำการเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-12-13

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-12-13

(14) เลือกระบบปฏิบัติการเครื่องที่ใช้งานให้ถูกต้อง
(15) คลิกที่แว่นขยาย เพื่อเลือกฐานข้อมูล
(16) เลือกไดรฟ์ที่ได้ทำการ Map ไว้ (จากตัวอย่างเป็นไดรฟ์ Z:)
(17) เลือกฐานข้อมูล DbZomComPro
(18) คลิก Open

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-14-15-16-17-18

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-14-15-16-17-18

(19) คลิก Start เพื่อทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-19

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-19

(20) คลิก OK เสร็จขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (จากตัวอย่าง ฐานข้อมูลเก็บไว้ที่ Z:\DbZomComPro.mdb

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-20

ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยัง Server-20

===== เกี่ยวกับโปรแกรม ZomComPro =====
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม
http://zomcompro.adsthai.net/Download.asp
2. การติดตั้งโปรแกรม
http://zomcompro.adsthai.net/Product.asp?pgMode=2&CAT=4&SCAT=18
3. ข้อมูลหลัก
http://zomcompro.adsthai.net/Product.asp?pgMode=2&CAT=4&SCAT=19
4. ระบบงานขายสินค้า
http://zomcompro.adsthai.net/Product.asp?pgMode=2&CAT=4&SCAT=20
5. ระบบงานซ่อมสินค้า
http://zomcompro.adsthai.net/Product.asp?pgMode=2&CAT=4&SCAT=21
6. ถาม-ตอบ โปรแกรม
http://zomcompro.adsthai.net/Product.asp?pgMode=2&CAT=4&SCAT=24
7. อัพเดทโปรแกรม
http://zomcompro.adsthai.net/Product.asp?pgMode=2&CAT=4&SCAT=25

===============================

ความคิดเห็นร่วมแสดงความคิดเห็น


6 − 4 =