ติดต่อแจ้งซ่อม ศูนย์บริการซ่อมนอกสถานที่

ข้อมูลประเภท/กลุ่มสินค้า

เปิดอ่าน 86,413 views

ระบบงานขายสินค้า
ข้อมูลประเภท/กลุ่มสินค้า

ข้อมูลประเภท/กลุ่มสินค้า

ข้อมูลประเภท/กลุ่มสินค้า

ในส่วนนี้จะเป็นการแบ่งกลุ่มสินค้า จำแนกเป็นหมวดหมู่ กลุ่มสินค้า เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการสินค้า

ขั้นตอนการสร้างกลุ่มสินค้า
1. คลิกที่ เพิ่ม(2)
2. จากนั้นใส่ชื่อกลุ่มสินค้าที่ต้องการ(5)
3. คลิก บันทึก(6)
ก็จะได้กลุ่มสินค้าที่ต้องการ

ขั้นตอนการแก้ไขกลุ่มสินค้า
1. คลิกที่ แก้ไข(3)
2. ค้นหากลุ่มสินค้าที่ต้องการ(1)
3. เมื่อพบข้อมูลที่ค้นหา ให้คลิกที่รายการ กลุ่มสินค้า
4. จากนั้นแก้ไข กลุ่มสินค้า(5)
5. คลิก บันทึก(6)

ขั้นตอนการลบกลุ่มสินค้า
1. คลิกที่ ลบ(4)
2. ค้นหากลุ่มสินค้าที่ต้องการ(1)
3. เมื่อพบข้อมูลที่ค้นหา ให้คลิกที่รายการ กลุ่มสินค้า
4. คลิก บันทึก(6)

ขั้นตอนการค้นหา กลุ่มสินค้า
1. พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา(1) คลิกค้นหา

ความคิดเห็นร่วมแสดงความคิดเห็น


3 + 9 =