ติดต่อแจ้งซ่อม ศูนย์บริการซ่อมนอกสถานที่

ข้อมูลผู้ใช้งานโปรแกรม

เปิดอ่าน 57,489 views

ข้อมูลผู้ใช้งานโปรแกรม
เป็นการกำหนดสิทธิ์การใช้งานของโปรแกรม จะให้ผู้ใช้งานแต่ละคนทำรายการอะไรได้บ้าง
วิธีการตั้งค่า
ข้อมูลหลัก >> ข้อมูลผู้ใช้งานโปรแกรม

ข้อมูลผู้ใช้งานโปรแกรม

ข้อมูลผู้ใช้งานโปรแกรม

ขั้นตอนการสร้างชื่อผู้ใช้งานใหม่
1. คลิกที่ เพิ่ม(1)
2. ใส่ชื่อผู้ใช้งาน(7)
3. ใส่ที่อยู่(8)
4. ใส่เลขที่บัตรประชาชน(9)
5. ใส่เบอร์โทรศัพท์(10)
6. คลิกแว่นขยาย(11) เพื่อเลือกรูปภาพ
7. ใส่รหัสผ่าน(12)
8. ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง(13)
9. เลือกสิทธิ์ผู้ใช้งานโปรแกรมที่ต้องการ(14) ผู้ดูแลระบบ, ช่างซ่อม, พนักงานขาย, ผู้ใช้งาน
10. กำหนดสิทธิ์ต่างๆ สำหรับผู้ใช้งาน(15)
11. คลิก บันทึก(16)
เสร็จขั้นตอนการสร้างผู้ใช้งานใหม่

ขั้นตอนการแก้ไขชื่อผู้ใช้งานและสิทธิ์ต่างๆ
1. คลิกที่ แก้ไข(2)
2. ค้นหารายชื่อที่ต้องการแก้ไข(4)
3. คลิกที่ ชื่อผู้ใช้งาน(5)
4. แก้ไขชื่อผู้ใช้งาน(7)
5. แก้ไขที่อยู่(8)
6. แก้ไขเลขที่บัตรประชาชน(9)
7. แก้ไขเบอร์โทรศัพท์(10)
8. คลิกแว่นขยาย(11) เพื่อเลือกรูปภาพ
9. แก้ไขรหัสผ่าน(12)
10. ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง(13)
11. เลือกสิทธิ์ผู้ใช้งานโปรแกรมที่ต้องการ(14) ผู้ดูแลระบบ, ช่างซ่อม, พนักงานขาย, ผู้ใช้งาน
12. กำหนดสิทธิ์ต่างๆ สำหรับผู้ใช้งาน(15)
13. คลิก บันทึก(16)
เสร็จขั้นตอนการแก้ไขผู้ใช้งานและสิทธิ์ต่างๆ

ขั้นตอนการลบผู้ใช้งาน
1. คลิกที่ ลบ(3)
2. ค้นหาผู้ใช้งาน(4)
3. เมื่อพบชื่อที่ค้นหา ให้คลิกที่รายการ ชื่อผู้ใช่งาน(5)
4. คลิก บันทึก(16)
เสร็จขั้นตอนการลบข้อมูลผู้ใช้งานโปรแกรม

===== เกี่ยวกับโปรแกรม ZomComPro =====
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม
http://zomcompro.adsthai.net/Download.asp
2. การติดตั้งโปรแกรม
http://zomcompro.adsthai.net/Product.asp?pgMode=2&CAT=4&SCAT=18
3. ข้อมูลหลัก
http://zomcompro.adsthai.net/Product.asp?pgMode=2&CAT=4&SCAT=19
4. ระบบงานขายสินค้า
http://zomcompro.adsthai.net/Product.asp?pgMode=2&CAT=4&SCAT=20
5. ระบบงานซ่อมสินค้า
http://zomcompro.adsthai.net/Product.asp?pgMode=2&CAT=4&SCAT=21
6. ถาม-ตอบ โปรแกรม
http://zomcompro.adsthai.net/Product.asp?pgMode=2&CAT=4&SCAT=24
7. อัพเดทโปรแกรม
http://zomcompro.adsthai.net/Product.asp?pgMode=2&CAT=4&SCAT=25

===============================

ความคิดเห็นร่วมแสดงความคิดเห็น


− 3 = 5