ติดต่อแจ้งซ่อม ศูนย์บริการซ่อมนอกสถานที่

พิมพ์จ่าหน้าซองจากโปรแกรม ZomComPro

เปิดอ่าน 7,401 views

พิมพ์จ่าหน้าซองจากโปรแกรมระบบงานขาย & ระบบงานซ่อม ZomComPro
ZomComProV2
มีหลายๆ ร้านแนะนำเข้ามาว่า ต้องการให้โปรแกรม ZomComPro สามารถพิมพ์จ่าหน้าซองโดยใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ ให้สามารถพิมพ์ออกมาได้

เห็นว่าส่วนนี้เป็นประโยชน์ต่อร้านอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้งานได้ จึงได้เขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเข้ามาให้ดาวน์โหลดไปใช้งานกัน

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Post-ZomComPro

ดาวน์โหลดโปรแกรม

ดาวน์โหลดโปรแกรม

 

ขั้นตอนการใช้งาน
1. เมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาแล้ว ให้นำไฟล์ไปวางไว้ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม D:\ZomComPro
พิมพ์จ่าหน้าซองร้านซ่อม
2. เปิดโปรแกรม Post-ZomComPro.exe จากนั้น
2.1 คลิก สร้างตารางไปรษณีย์  ทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น 
2.2 เลือกค้นหาข้อมูลลูกค้าจาก / รหัสลูกค้า, / ชื่อลูกค้า, / เบอร์โทร
2.3 พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา
2.4 เมื่อพบข้อมูลลูกค้าในตาราง  ให้ดับเบิ้ลคลิกเลือกรายการที่ต้องการ
2.5 รายการที่เลือกก็จะเก็บเข้าสู่ตารางเตรียมพิมพ์ ซึ่งสามารถเลือกได้ทีละหลายๆ รายการตามต้องการ
2.6 คลิก พิมพ์
3. เข้าสู่หน้าตัวอย่างจ่าหน้าซอง สามารถเลื่อนดูได้โดยคลิก |<, <, >, >|
ตัวอย่างพิมพ์จ่าหน้าซองลูกค้าหมายเหตุ.-
ขนาดกระดาษที่แนะนำคือ A5( หรือครึ่ง A4)

หากมีข้อแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมเพิ่มเติม สามารถแจ้งเข้ามาได้ครับ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็นร่วมแสดงความคิดเห็น


9 − 3 =