ติดต่อแจ้งซ่อม ศูนย์บริการซ่อมนอกสถานที่

รับเขียนโปรแกรม โปรแกรมพิเศษ โปรแกรมเฉพาะทาง โปรแกรมตามความต้องการ

เปิดอ่าน 213,143 views

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ ณ สถาบันฝึกอบรม The Best Training Group เป็นบริษัทจัดอบรม สัมมนาทั่วประเทศ

ปัญหาที่ลูกค้าเจอคือ การจัดการต่างๆ ทำงานผ่านโปรแกรม Microsoft Office Excel เมื่อเก็บข้อมูลที่มากขึ้น ไฟล์ใหญ่ขึ้น ปัญหาจึงเกิด อาการที่เจอคือ

– การเปิดใช้งานช้า โหลดไฟล์นานกว่าจะทำงานต่อได้
– การประมวลผลช้า
– การค้นหาข้อมูลต่างๆ ใช้เวลานาน เสียเวลา
– การจัดเก็บข้อมูลที่ยุ่งยาก เนื่องจากต้องแยกเป็นโฟลเดอร์ย่อยจำนวนมาก
ฯลฯ

รับเขียนโปรแกรม

รับเขียนโปรแกรม

จึงได้นำเสนอ การจัดทำโปรแกรม The Best-Training ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้หมดไป

คุณสมบัติของโปรแกรม
1. เก็บประวัติของวิทยากร
2. เก็บประวัติหลักสูตรการฝึกอบรม
3. เก็บประวัติลูกค้า
4. ระบบรักษาความปลอดภัย กำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคน
5. การบันทึกรายการที่ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก
6. การค้นหาข้อมูลที่รวดเร็ว ไม่กี่วินาที ก็ได้คำตอบที่ต้องการ
7. การบันทึกค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการสัมมนา ฝึกอบรม
8. การบันทึกค่าใช้จ่าย
9. การรายงานผลกำไรที่แม่นยำ
10. สามารถพิมพ์รายงาน รายวัน รายเดือน รายปี อย่างรวดเร็วแม่นยำ
11. สามารถพิมพ์รายงานให้วิทยากรแต่ละคนได้ว่า
– มีอบรมวันไหน
– จำนวนผู้เข้าอบรมเท่าไหร่
– สถานที่อบรมที่ไหน
– อบรมไปกี่ครั้ง
– ค่าอบรมวิทยากรแต่ละคน ฯลฯ
12. มีระบบสำรองข้อมูล Backup Database เพื่อเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญไว้
ฯลฯ

คู่มือการใช้งานโปรแกรม The Best-Training
โดย : ช่างใหญ่
www.ซ่อมคอม.net
โทร 086-103-467
————————————-
การเปิดใช้งานโปรแกรมครั้งแรก
รหัสผู้ใช้ : 001
รหัสผ่าน : 123

หน้า Login เข้าใช้งานโปรแกรม
หน้า Login เข้าใช้งานโปรแกรม

เมื่อเข้าสู่โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะได้เรียนรู้การใช้งานในเมนูต่างๆ

หน้าการใช้งานโปรแกรมพร้อมเมนูต่างๆ

หน้าการใช้งานโปรแกรมพร้อมเมนูต่างๆ

1. ข้อมูลหลัก ประกอบไปด้วย
1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ

ข้อมูลผู้ประกอบการ

ข้อมูลผู้ประกอบการ

สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ โดยคลิกที่ แก้ไข จากนั้น พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ บันทึก

1.2 ข้อมูลผู้ใช้งาน จะเป็นเมนูในการอนุญาตให้ใครสามารถใช้งานโปรแกรมได้บ้าง กำหนดสิทธิ์ต่างๆ ในการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้งานโปรแกรม

ข้อมูลผู้ใช้งานโปรแกรม

(1) จะเป็นช่องสำหรับค้นหาผู้ใช้งานโปรแกรม
(2) จะเป็นคำสั่งในการเพิ่ม แก้ไข ลบ ผู้ใช้งานโปรแกรม
(3) จะเป็นรายละเอียดของผู้ใช้งานโปรแกรมชื่อ ที่อยู่ รูปถ่าย รหัสผ่าน
(4) จะเป็นการกำหนดสิทธิ์การใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรม ให้กับผู้ใช้งาน

1.3 ข้อมูลวิทยากร เป็นการเพิ่ม แก้ไข ลบ รายชื่อวิทยากร ผู้ฝึกอบรม
(1) จะเป็นช่องสำหรับค้นหาวิทยากร
(2) จะเป็นรายการผลการค้นหาข้อมูล
(3) จะเป็นเมนูคำสั่งต่างๆ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลวิทยากร
(4) จะเป็นช่องสำหรับ เพิ่ม แก้ไข รายชื่อของวิทยากร
(5) จะเป็นช่องสำหรับ เพิ่ม แก้ไข เบอร์โทรของวิทยากร
(6) จะเป็นปุ่มบันทึก สำหรับการเพิ่ม แก้ไขและลบข้อมูลวิทยากร

1.4 ข้อมูลหลักสูตร หัวข้อสัมมนาต่างๆ

หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

(1) จะเป็นช่องสำหรับค้นหาหลักสูตร
(2) จะเป็นรายการผลการค้นหาข้อมูลหลักสูตร
(3) จะเป็นเมนูคำสั่งต่างๆ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลหลักสูตร
(4) จะเป็นช่องสำหรับ เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลหลักสูตร
(5) จะเป็นปุ่มบันทึกข้อมูล

1.5 ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้า

(1) จะเป็นช่องสำหรับค้นหารายชื่อลูกค้า
(2) จะเป็นรายการผลการค้นหาข้อมูล
(3) จะเป็นเมนูคำสั่งต่างๆ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลลูกค้า
(4) จะเป็นช่องสำหรับ เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลลูกค้า ชื่อบริษัท ผู้ติดต่อ เบอร์โทร เบอร์แฟกส์
(5) จะเป็นปุ่มบันทึกข้อมูล

1.6 สำรองฐานข้อมูล สามารถ Backup ฐานข้อมูลเก็บไว้ได้

สำรองฐานข้อมูลเก็บไว้ได้

สำรองฐานข้อมูลเก็บไว้ได้

(1) จะเป็นตำแหน่งที่จัดเก็บฐานข้อมูลที่ใช้งาน
(2) จะเป็นตำแหน่งที่จัดเก็บฐานข้อมูลสำรอง
(3) ปุ่มบันทึก สำรองฐานข้อมูล

2. บันทึกรายการ

บันทึกรายการอบรม สัมมนา

บันทึกรายการอบรม สัมมนา

(1) เมนูคำสั่ง เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล บันทึก ยกเลิก พิมพ์
(2) จะเป็นข้อมูลเอกสารที่บันทึกรายการ
(3) จะเป็นข้อมูลหลักสูตร และวิทยากร
(4) จะเป็นข้อมูลของลูกค้า พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ
(5) จะเป็นข้อมูลประวัติการเข้าอบรมของลูกค้า
ตัวอย่างบันทึกรายการ

ตัวอย่างบันทึกรายการอบรม

ตัวอย่างบันทึกรายการอบรม

3. ค้นหา ข้อมูล

การค้นหาข้อมูลที่รวดเร็ว

การค้นหาข้อมูลที่รวดเร็ว

(1) จะเป็นช่องสำหรับค้นหารายชื่อ บริษัทลูกค้า
(2) จะเป็นการจัดเรียงข้อมูลที่ค้นหาตาม เลขที่ วันที่ ชื่อลูกค้า
(3) จะเป็นผลการค้นหาข้อมูล ซึ่งสามารถดับเบิ้ลคลิกที่รายการ เพื่อดูข้อมูลอย่างละเอียดได้

4. พิมพ์รายงาน
4.1 รายงาน รายวัน/รายเดือน/รายปี

พิมพ์รายงานรายวัน/เดือน/ปี

พิมพ์รายงานรายวัน/เดือน/ปี

(1) เป็นการกำหนดช่วงเวลาเริ่มต้น ถึง วันที่สิ้นสุดของข้อมูล
(2) เป็นการค้นหาลูกค้าที่ต้องการ ถ้าต้องการหาข้อมูลทั้งหมด ให้ปล่อยว่างไว้
(3) เป็นการค้นหาข้อมูลของวิทยากร ถ้าต้องการหาข้อมูลทั้งหมด ให้ปล่อยว่างไว้
(4) เป็นการจัดเรียงข้อมูลตาม เลขที่ วันที่ ชื่อลูกค้า ที่ต้องการ
(5) เป็นผลการค้นหาข้อมูล
(6) จะเป็นการรายงานยอดสรุป การลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย กำไรสุทธิ
(7) ปุ่มพิมพ์รายงาน
ตัวอย่างรายงาน

ตัวอย่างรายงาน

ตัวอย่างรายงาน

4.2 ตารางอบรม จะเป็นรายงานสำหรับให้วิทยากร

ตารางอบรมสำหรับวิทยากร

ตารางอบรมสำหรับวิทยากร

(1) เป็นการกำหนดช่วงเวลาเริ่มต้น ถึง วันที่สิ้นสุดของข้อมูล
(2) เป็นการค้นหาลูกค้าที่ต้องการ ถ้าต้องการหาข้อมูลทั้งหมด ให้ปล่อยว่างไว้
(3) เป็นการค้นหาข้อมูลของวิทยากร ถ้าต้องการหาข้อมูลทั้งหมด ให้ปล่อยว่างไว้
(4) เป็นการจัดเรียงข้อมูลตาม เลขที่ วันที่ ชื่อลูกค้า ที่ต้องการ
(5) เป็นผลการค้นหาข้อมูล
(6) จะเป็นการรายงานยอดสรุป
(7) ปุ่มพิมพ์รายงาน
ตัวอย่างรายงาน

ตัวอย่างรายงานสำหรับวิทยากร

ตัวอย่างรายงานสำหรับวิทยากร

5. ช่วยเหลือ จะเป็นการช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์

ระบบช่วยเหลือออนไลน์

ระบบช่วยเหลือออนไลน์

คลิกที่ Teamviewer หรือ Ammyy Remote เพื่อขอความช่วยเหลือออนไลน์ จะมีเจ้าหน้าที่รีโมทระยะไกลเข้าไปซ่อมเครื่องให้ กรณีที่โปรแกรมมีปัญหา
6. เปลี่ยนผู้ใช้งาน

ออกจากระบบ Logout

ออกจากระบบ Logout

ในกรณีที่โปรแกรมถูก Login ด้วยผู้อื่น ผู้ใช้ต้องการเข้าใช้งานเอง ให้คลิกที่
(1) เปลี่ยนผู้ใช้งาน เพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
(2) หลังจากเข้ามาสู่โปรแกรมแล้ว จะเห็นชื่อผู้ใช้งาน

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ครับ

รับเขียนโปรแกรมตามความต้องการ แจ้งรายละเอียดโปรแกรมมาได้ที่
ช่างใหญ่ โทร 086-103-4776 
www.ซ่อมคอม.net
(Update 09/11/2558)

 

ความคิดเห็นร่วมแสดงความคิดเห็น


5 + 8 =