ติดต่อแจ้งซ่อม ศูนย์บริการซ่อมนอกสถานที่

อัพเดทโปรแกรม ZomComPro V.2.90 01/03/2558-01

เปิดอ่าน 32,522 views

อัพเดทโปรแกรม ZomComPro V.2.90 01/03/2558-01

ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม  ดังนี้.-
1. เพิ่มแบบฟอร์มใบรับซ่อมสินค้า กรณีที่ต้องการพิมพ์แบบฟอร์มออกมาเพื่อใช้งานนอกสถานที่ หรือกรณีเครื่องรับซ่อมมีปัญหา ก็สามารถพิมพ์แบบฟอร์มเก็บไว้ใช้งานได้
ขั้นตอนการใช้งาน
       1.1 เปิดโปรแกรม ZomComPro เข้า ระบบงานซ่อมสินค้า
       1.2 ไปที่เมนู รายงาน >> พิมพ์แบบฟอร์มใบรับซ่อมสินค้า

2. แก้ไขยอดสรุปใบเสร็จรับเงิน

3. แก้ไขรายงานสินค้าเข้าใหม่ เพิ่มคำสั่งค้นหาผู้จัดจำหน่าย กรณีต้องการรู้ข้อมูลว่า ร้านสั่งซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายจำนวนเป็นยอดจำนวนเท่าใด(รายวัน/รายเดือน/รายปี)

 


ดาวน์โหลดโปรแกรมระบบงายขายและระบบงานซ่อมสินค้า ZomComPro V.2.9086 (Update 01/03/2558-014)

ดาวน์โหลดโปรแกรมอัพเดทล่าสุด

วิธีการใช้งานเวอร์ชั่นอัพเดท
1. ดาวน์โหลดไฟล์ และแยกไฟล์
2. นำไฟล์ไปวางไว้ ณ ตำแหน่งที่ติดตั้งโปรแกรม

ความคิดเห็นร่วมแสดงความคิดเห็น


9 − 9 =