ติดต่อแจ้งซ่อม ศูนย์บริการซ่อมนอกสถานที่

ZomComPro V.2

 

โปรแกรม ZomComPro V.2

โปรแกรมระบบงานขายสินค้า และระบบงานซ่อมสินค้า สองโปรแกรมในหนึ่งเดียว ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน

โปรแกรมระบบงานขายสินค้า

เป็นโปรแกรมบริหารงานขายที่ใช้งานง่ายๆ แต่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน รองระบระบบทำงานบน Windows XP, 7, 8, 8.1 พัฒนาโดย “ร้านซ่อมคอมดอทเน็ต” เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้งานให้สะดวก รวมเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยราคาที่ไม่แพง โปรแกรมสามารถช่วยให้คุณบริหารงานร้านค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ รองรับทั้งราคาขายปลีก-ขายส่ง ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ขายและลูกค้าที่มาใช้บริการ อีกทั้ง ยังช่วยให้การดูและสต็อคสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิาพ
พร้อมรายงายความเลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับ ธุรกิจขนาดเล็ก และร้านค้าทั่วไป.

โปรแกรมระบบงานซ่อม

เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารงานซ่อมสำหรับร้านซ่อมทั่วไป เช่น ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์, ร้านซ่อมโน๊ตบุ๊ค, ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฯลฯ ซึ่งโปรแกรมนี้ได้พัฒนามาจาก “ร้านซ่อมคอมดอทเน็ต” เป็นร้านที่รับซ่อมสินค้า จึงสามารถตอบโจทย์ของการใช้งานทั้งระบบได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นประวัติลูกค้า ประวัติสินค้า ประวัติส่งซ่อม พร้อมรายงานต่างๆ ครบถ้วน

ทั้งสองระบบสามารถใช้งานได้พร้อมๆ กัน รองรับการใช้งานทีละหลายๆ เครื่องพร้อมกัน ผ่านระบบเน็ตเวิร์ค(Network)

รายละเอียดโปรแกรม

1. การจัดการโปรแกรมเบี้องต้น

1.1 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

1.2 ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

1.3 ขั้นตอนการตั้งค่า กรณีใช้พร้อมกันหลายเครื่อง ผ่านระบบ Lan

1.4 ขั้นตอนการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

2. ข้อมูลหลัก

2.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ

2.2 ข้อมูลผู้ใช้งานโปรแกรม สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานของพนักงานต่างๆ ได้

2.3 การตั้งค่าระบบโปรแกรม สามารถกำหนดเลขที่เอกสารได้ตามที่ต้องการ

2.4 การลบข้อมูลย้อนหลังรายปี เพื่อให้ข้อมูลกระชับ

2.5 การสำรองฐานข้อมูล / Backup Database

2.6 การซ่อมแซม/กระชับฐานข้อมูล Compact & Repare Database

2.7 การนำข้อมูลเก่ามาใช้งาน Restore

2.8 การเปลี่ยนผู้ใช้งาน

2.9 ระบบความช่วยเหลือ

2.10 เกี่ยวกับโปรแกรม

3. ระบบงานขายสินค้า

3.1 ข้อมูลประเภท/กลุ่มสินค้า

3.2 ข้อมูลหน่วนนับสินค้า

3.3 ข้อมูลสินค้า

3.4 ข้อมูลที่จัดเก็บสินค้า

3.5 ข้อมูลเครื่องขายสินค้า

3.6 ข้อมูลลูกค้า

3.7 การรับสินค้าเข้าระบบ

3.8 การขายสินค้า

3.9 การยกเลิกบิลขาย

3.10 การโอนข้อมูลรายวัน

3.11 การรับคืนสินค้า

3.12 การออกใบกำกับภาษี

3.13 รายงานสินค้าเข้า สามารถระบุช่วงเวลาได้ เช่น

– รายงานสินค้าเข้ารายวัน

– รายงานสินค้าเข้ารายสัปดาห์

– รายงานสินค้าเข้ารายเดือน

– รายงานสินค้าเข้ารายปี

3.14 รายงานขายสินค้า สามารถระบุช่วงเวลาได้ เช่น รายงานขายสินค้า รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี พนักงานคนไหนขายสินค้าได้มากสุด เครื่องไหนขายได้มากสุดฯลฯ

– รายงานขายสินค้ารายวัน

– รายงานขายสินค้ารายสัปดาห์

– รายงานขายสินค้ารายเดือน

– รายงานขายสินค้ารายปี

– พนักงานคนไหนขายสินค้าได้น้อย/มาก ที่สุด

– เครื่องขายไหน ขายสินค้าได้น้อย/มาก ที่สุด

– ลูกกค้ารายไหน ซื้อสินค้าได้น้อย/มาก ที่สุด

3.15 รายงานยกเลิกบิลขายสินค้า

3.16 รายงานรับคืนสินค้า

3.17 การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินซ้ำ

3.18 การพิมพ์รายงานใบกำกับภาษี

3.19 การพิมพ์รายงานสินค้าขายดี

3.20 การพิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือ

4. ระบบงานซ่อมสินค้า

4.1 ข้อมูลลูกค้า

4.2 ข้อมูลประเภท/กลุ่มสินค้า

4.3 ข้อมูลสินค้า

4.4 การบันทึกใบรับซ่อมสินค้า

4.5 การค้นหาข้อมูล

– เลขที่เอกสาร

– ชื่อลูกค้า

– รหัสสินค้า

– เบอร์โทรลูกค้า

4.6 ความก้าวหน้าของสินค้า

– สินค้ารอซ่อม

– สินค้ากำลังซ่อม

– สินค้ารออะไหล่

– สินค้าส่งเคลม

– สินค้ายกเลิกซ่อม

– สินค้าซ่อมเสร็จแล้ว

4.7 การเรียกเก็บค่าบริการ/สินค้า

4.8 สถิติ/รายงานสินค้า รายได้ซ่อมสินค้า พนักงานซ่อมสินค้า

4.9 พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

4.10 พิมพ์ประวัติซ่อมสินค้า

4.11 พิมพ์ค่าบริการรายการซ่อม

4.12 พิมพ์รายงานรายได้

4.13 เช็คประกัน

4.14 รวมไดรฟ์เวอร์

ดาวน์โหลดโปรแกรม ZomComPro V.2

ดาวน์โหลดโปรแกรมระบบงายขายและระบบงานซ่อม

 

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมร้านซ่อมคอม โปรแกรมขายหน้าร้าน

การเชื่อมต่อฐานข้อมูลโปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมซ่อม

โปรแกรมขายสินค้า โปรแกรมขายหน้าร้าน ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน ZomComPro

ขั้นตอนการบันทึกใบรับซ่อมสินค้า โปรแกรมร้านซ่อม ZomComPro

ถาม-ตอบ โปรแกรม
http://zomcompro.adsthai.net/Product.asp?pgMode=2&CAT=4&SCAT=24